Kongremize yayın gönderen 1 katılımcı;

1 adet sözlü sunum ve en fazla 3 adet poster gönderebilir. 


22 Ağustos 2019