Kongre bildiri kitapçığı kongrenin düzenlendiği tarihler arasında katılımcılara dağıtılmak üzere baskıya yetişmesi ve katılımcılara teslim edilmesi için  Tam Metin Bildiriler son gönderim tarihi 17 ekim 2019 tarinden  29 Eylül 2019 tarihine alınmıştır.


23 Eylül 2019