Sunumlar ilgili yazar tarafından İngilizce veya Türkçe olarak sunulacaktır. Tüm sunumlar kongre programında verilen sıraya göre sunulacaktır. Programda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

Sözlü sunum için verilen süre toplam 15 dakikadır (sunum için 10 dakika ve tartışma için 5 dakika). Kongrenin işleyişi açısından, verilen zamana özen gösterilmesi gerekmektedir.

Sunumlarda çalışmanın amacı, materyal ve yöntem belirtilmeli ve sunumun önemli bir kısmı bulguları, tartışma ve sonucu içermelidir.

Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğeler desteklenmelidir.

Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişiklik yapılmayacaktır.

Sunumlar için kongre salonlarında projeksiyon makineleri, bilgisayarlar, vb araçlar ve gereçler mevcut olacaktır.

Sunum dosyalarının dijital bir kopyası, oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce kontrol edilmeli ve salonda görevli kişiye teslim edilmelidir.

NOT: Kongremize yayın göndermek isteyen katılımcı 1 sözlü bildiri ve en fazla 3 poster gönderebilir.  


Oluşturma: 04 Temmuz 2019