Özet başlığının yalnız ilk  harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı,çalıştığı kurum ve şehir sistemde açıkça belirtilmelidir 

Adlarda akademik ünvan kullanılmamalıdır.

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı altı çizili olarak belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özeti  400 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri özeti Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.

 

 


Oluşturma: 12 Eylül 2019